[:vi]

img7.1

img11.1

img8.2

img12.1

Phí bảo trì 2% được thanh toán cùng với đợt bàn giao nhà.

Lưu ý: Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán theo tiến độ thi công quy định tại bảng trên. Trong trường hợp vì lý do khách quan, tiến độ thi công có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với ngày dự kiến đóng tiền tương ứng. Bên Bán sẽ gửi văn bản thông báo cho Bên Mua biết về nội dung thay đổi trên và tiến độ thanh toán của Bên Mua sẽ được tính căn cứ theo tiến độ thi công thực tế tương ứng.

[:en]

img7.1

img11.1

img8.2

img12.1tien-do-thanh-toan-sky9-block-1

Maintenance fee 2% will be paid on Handover Period

This payment schedule is applied for customers who sign S&P Contract from 01st May 2017  to 31st May 2017.

tien-do-thanh-toan-sky9-block-2

Maintenance fee 2% will be paid on Handover Period

This payment schedule is applied for customers who sign S&P Contract from 01st May 2017 to 31st May 2017.

tien-do-thanh-toan-sky9-block-3

Maintenance fee 2% will be paid on Handover

This payment schedule is applied for customers signing Sale and Purchase Contract from 01st May 2017 to 31st May 2017.

Note: Buyer is obligated to pay to the Seller according to the construction progress mentioned above. In case of objective reasons, the construction schedule can be earlier and later than the expected payment date; Seller will send an adjustment notice to Buyer and the payment schedule of Buyer will be adjusted to the actual construction schedule accordingly.

[:]