Vị trí dự án


Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 3845 9963
Hotline: 0939 814 818

Địa chỉ nhà mẫu


Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 3845 9963
Hotline: 0939 814 818